Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > tkライブラリ > TkCoreモジュール > windowingsystem

instance method TkCore#windowingsystem

windowingsystem[permalink][rdoc]

[TODO]