instance method String#issjis (Ruby 1.9.3)

Ruby 1.9.3 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > kconvライブラリ > Stringクラス > issjis

instance method String#issjis

issjis -> bool[permalink][rdoc] [added by kconv]

self が Shift_JIS なバイト列として正当であるかどうかを判定します。

Kconv.#issjis と同じです。